Moving World | Přerušení provozu | Moving World

Přerušení provozu

Vážení klienti studia Moving World,

z důvodu vyšší moci a pověření vlády, jsme zákonem nuceni přerušit veškerý provoz studia včetně kavárny po celou dobu vyhlášení Nouzového stavu. Nejsou povoleny ani individuální lekce. V současné době by se mělo jednat o dobu 30 dní, což se ale může kdykoli změnit.

Tato situace nás velice mrzí, zvláště 6 týdnů po otevření studia. Věříme však, že danou nelehkou situaci nakonec všichni zvládneme, ve výsledku nás to posílí a budeme se tak moci těšit na všechny lekce dle původního rozvrhu, které si společně užijeme.

Dobu platnosti zakoupených permanentek budeme pak prodlužovat dle délky této situace. Stejně tak lekce u zakoupených kurzů vám budeme nahrazovat tak, abychom dodrželi celkový počet plánovaných lekcí daného kurzu.

Situaci nepřetržitě monitorujeme a v případě zásadních změn vás budeme informovat buďto prostřednictvím emailu anebo přes sociální sítě.

Opatrujte se v této komplikované situaci a budeme se na vás všechny moc těšit na lekcích studia Moving World.

Brzy na shledanou.

Váš Moving World