Moving World | Hygienická opatření | Moving World

Hygienická opatření

Vážení klienti studia MOVING WORLD,

Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

  1. Přijd'te k nám již převlečení do tanečního oblečení, u nás se jen přezujte do taneční obuvi určené pro naše prostory.
  2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách .
  3. Pokud je to možné, přineste si vlastní podložku na cvičení.
  4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní na recepci studia Moving World.
  5. Vodu či jiné nápoje si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.
  6. Při vstupu do prostor studia použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
  7. Svoji venkovní obuv ukliďte do své sportovní tašky, kterou umístěte dle instrukcí našeho personálu.
  8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.
  9. Po použití jakékoli cvičební pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
  10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Hygienická opatření ke stažení

ROZVRH