Členství a kasička

Členství

Pro opakovanou účast (netýká se první jednorázové lekce) na akcích studia Moving World je nutná Vaše předchozí registrace - členství. Lze ji provést buďto online na adrese www.movingworld.cz anebo osobně při Vaši první návštěvě na recepci studia. Obdržíte svou vlastní členskou kartu, na kterou se Vám (po úhradě) bude připisovat zakoupená lekce, kurz, permanentka, kredit nebo bonusy (více v sekci Cashback). Touto kartou se vždy budete přihlašovat na recepci před každou návštěvou a karta zároveň slouží k otevírání elektronicky ovládaných dveří do prostor šaten. Je tedy nutno kartu mít vždy s sebou. Členská karta je vázaná na Vaši registraci v databázi studia včetně Vaší fotografie a je tedy nepřenosná (platí pouze pro registrovanou osobu). V případě ztráty nebo odcizení karty Vám vystavíme duplikát za poplatek 150 Kč a původní kartu stornujeme.

Kasička

Kasička je virtuální konto, které bezplatně získává každý klient registrací do Moving World Clubu na webových stránkách www.movingworld.cz