Informace o zpracování osobních údajů | Moving World

Poučení k ochraně osobních údajů

Poučení k ochraně osobních údajů:

Já, jako níže podepsaný zákonný zástupce (subjekt údajů) beru na vědomí, že výše uvedený Provozovatel (jako Správce), bude zpracovávat osobní údaje ohledně mé osoby, mého dítěte, případně osob, které budou dítě vyzvedávat, v rámci pobytu mého dítěte v dětském koutku.

Poučení subjektu údajů a další informace ve smyslu čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES jsou uvedeny na stránkách www.movingworld.cz a v příloze této přihlášky.

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně. Rovněž prohlašuji, že souhlasím se zasíláním obchodních sdělení na výše uvedenou elektronickou adresu (kontaktní email), v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.