Moving Camp | Moving World

Dětský taneční tábor v centru Prahy

Moving Camp

 • Nejedete na dovolenou?
 • Musíte do práce a nemáte hlídání pro vaše děti?
 • Tento program je přesně pro vás.

Pro děti ve věku od 5 do 12 let jsme připravili pro letošní letní sezónu pohybové, kreativní, vzdělávací a zábavné týdny plné zajímavých aktivit pod označením MOVING CAMP (dále jen Camp).

Jedná se o týdenní kurzy ve formě táborů.

Každý kurz trvá vždy od pondělí do pátku, dle vámi zvoleného data. Vše probíhá v našem nově otevřeném, unikátním tanečním studiu MOVING WORLD v samotném centru Prahy, na adrese Jungmannova 26/15, Praha 1 , provozovaném Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433 (pořadatel Campu)

Na vaše děti se těší naši skvělí lektoři, kteří se po celý týden o vaše děti postarají. Každý den je nástup dětí mezi 8:00 – 9:00 hodin. Doporučujeme, aby vaše ratolest byla již po snídani.  Malé tanečníky si převezmeme, postaráme se o jejich převlečení do sportovního oblečení a následné umístění všech věcí do šatních skříněk. Poté už následuje program v podobě tanečních a pohybových lekcí, kreativních dílniček, soutěží o ceny a odpoledního relaxu.

Samozřejmostí je zajištění dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny, včetně celodenního pitného režimu.

Konec je mezi 16:00 - 17:00 hodinou, kdy si následně své děti opět převezmete. Doma si odpočinou a nebudou se již moci dočkat následujícího dne až ho opět přivezete do Moving Worldu.

Poslední den campu, tedy v pátek, bude připraven krátký závěrečný program určený pro rodiče, kde vám děti předvedou, co se za ten týden naučili. Odměnou každému z nich pak bude nádherný oficiální certifikát v podobě diplomu o absolvování campu.

Pro rodiče a doprovod dětí je denně k dispozici naše kavárna, která je součástí studia. Ráno, při přivezení vašeho dítěte, si můžete dát u nás výbornou kávu nebo celé snídaňové menu anebo si vše vzít s sebou na cestu nebo do práce. Kavárna bude pochopitelně otevřená i odpoledne v čase převzetí dětí.

Cena 3.950 Kč za 1 dítě a 1 týden

Slevové nabídky i na další akce našeho studia

 • 10% pro jakýkoli dětský kurz v novém semestru od září do ledna (sleva platí pro úplně každé dítě, které se zúčastní letního campu a vy jeho kurz uhradíte nejpozději do 20.8.2020)
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení dalšího sourozence
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení vašeho dítěte na více než 1 týden

 

Přihlášky a platba

Přihlášku vyplníte pohodlně, jednoduše a velmi rychle na našich stránkách www.movingworld.cz. Po odeslání přihlášky vám na uvedený email přijde potvrzení přihlášky. Ta se stane platnou ihned po uhrazení částky za camp. Úhrada je však nutná nejpozději do 48 hodin po odeslání přihlášky. Poté přihláška zanikne z důvodu neuhrazení ceny Campu.

 • Číslo účtu: 115-2688250217/0100
 • Variabilní symbol: datum narození dítěte (nutno uvést ve tvaru DDMMRRRR)
 • Text pro příjemce: jméno dítěte

Storno podmínky:

V případě stornování vaší přihlášky z jakéhokoli důvodu (nemoc, nevhodný termín apod.) jsou podmínky pro vrácení uhrazené částky stanoveny takto:

 • více než 14 dní před zahájením campu vám vrátíme 85% z uhrazené částky
 • 13 – 8 dní před zahájením campu vám vrátíme 60% z uhrazené částky
 • 7 – 4 dny před zahájením campu vám vrátíme 30% z uhrazené částky
 • 3 dny a méně před zahájením campu činí storno poplatek 100% z uhrazené částky

 

Všeobecné informace

Pro účast na Moving Campu musí být vaše dítě bez jakýchkoli infekčních či zdravotních obtíží.

První den (v pondělí) před předáním dítěte pracovníkům provozovatele je nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti dítěte společně s podpisem a potvrzením odpovědné osoby pro převzetí dítěte. Prosíme o dodržování předepsaných časů přivezení a vyzvednutí dítěte.

V přihlášce je nutno uvést, pokud vaše dítě trpí nějakou alergií, je vegetarián nebo má bezlepkovou dietu či jiná omezení.

Po celou dobu pobytu je nutno dodržovat Návštěvní a Provozní řád Studia.

Vedení Campu si vyhrazuje bez nároku na vrácení uhrazené ceny vyloučit z účasti na Campu děti které:

 • i přes opakované upozornění budou porušovat pravidla uvedená v této Informaci v Návštěvním a Provozním řádu studia či pokyny pracovníků Studia a lektorů v takovém rozsahu, že znemožní řádný průběh Campu z hlediska ostatních účastníků, nebo
 • budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění

Žádné storno náhrady se na takto zrušenou účast nevztahují. Je však možno nahradit dítě náhradním účastníkem Campu. V případě onemocnění dítěte v průběhu Campu je nutno si jej co nejrychleji osobně vyzvednout.

Rodiče berou na vědomí, že s ohledem na nepředvídatelný vývoj pandemie způsobené coronavirem COVID 19 je pořadatel Campu oprávněn upravit podmínky účasti a fungování Campu dle příslušných legislativních opatření či nařízení orgánů veřejné správy, a to včetně množství jeho účastníků či osob lektorů. V případě, že nebude možné z výše popsaných důvodů umožnit účast všem přihlášeným, bude počet účastníků omezen s přihlédnutím k datu úhrady ceny Campu. Ostatní přihlášení budou o této skutečnosti neprodleně informováni na udané emailové adresy a bude jim vrácena plná cena Campu.

Přihláška na Moving Camp

Přihláška na Moving Camp

Já rodič (zákonný zástupce dítěte):

Dítě (účastník Campu):


tímto závazně přihlašuje své dítě k účasti na dětském tanečním táboře (Campu) v tanečním studiu Moving World provozovaném Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, (dále jen Studio) v termínu

Bližší popis Campu včetně pravidel jeho fungování je uveden na stránkách Studia v sekci Moving Camp. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly uvedenými v Návštěvním a Provozním řádu Studia, které jsou uvedeny na stránkách Studia a beru na vědomí, že dodržování všech výše uvedených pravidel a pokynů pracovníků Studia či lektorů je nezbytnou podmínkou pro účast mého dítěte na Campu.