Moving Camp | Moving World

Dětský taneční a výukový tábor v centru Prahy

Moving Camp

dětský taneční a výukový tábor v centru Prahy

 • Bezstarostné a bezpečné
 • Rodinný přístup
 • Celodenní strava a pitný režim
 • Přítomnost zdravotního dozoru
 • NOVINKA: výukový program

Pro děti ve věku od 5 do 12 let jsme opět připravili pohybové, kreativní, vzdělávací a zábavné týdny plné zajímavých aktivit pod označením MOVING CAMP (dále jen Camp). Letošní novinkou bude i výuková část, ve které naši lektoři hravou formou zakomponují do lekcí i základní výuku českého jazyka, matematiky, zeměpisu, anglických slovíček a zopakují si tak s vašimi dětmi vědomosti opomenuté díky celoroční distanční výuce.

Jedná se o týdenní kurzy ve formě táborů. Každý kurz trvá vždy od pondělí do pátku, dle vámi zvoleného data. Vše probíhá v našem unikátním tanečním studiu MOVING WORLD v samotném centru Prahy, na adrese Jungmannova 26/15, Praha 1, provozovaném Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433 (pořadatel Campu)

Termíny

Na vaše děti se těší naši tři zkušení a profesionální lektoři, kteří se všichni po celý týden o vaše děti dokonale postarají.

Martina Drašarová – profesionální tanečnice s dvacetiletou lektorskou praxí. V minulosti se věnovala hlavně street dance a jazz dance. V posledních letech se však zaměřuje převážně na latino taneční styly - reggaeton, salsa aj.

Veronika Hanušová – energická lektorka, která se dlouhodobě věnuje komplexní výuce dětí, způsobu jak vyjádřit v tanci sám sebe a nebát se.

Michal Máša – profesionální lektor, tanečník a choreograf soutěžních formací dětí a juniorů. Při výuce klade důraz na muzikalitu, tělesnou koordinaci a prostorovou orientaci.
(změna lektora vyhrazena)

Program:

08:00 – 09:00    nástup dětí (doporučujeme, aby vaše ratolest byla již po snídani.  Malé tanečníky si převezmeme, postaráme se o jejich převlečení do sportovního oblečení a následné umístění všech věcí do uzamykatelných šatních skříněk.)
09:00 – 10:15    1. taneční a pohybové lekce se školní výukou
10:15 – 10:45    dopolední svačina
10:45 – 12:00    kreativní dílničky, hry a soutěže o ceny
12:00 – 12:30    oběd
12:30 – 13:30    odpolední odpočinek s pohádkami nebo filmy
13:30 – 14:30    2. taneční a pohybové lekce se školní výukou
14:30 – 15:00    odpolední svačina
15:00 – 16:00    kreativní dílničky, hry a soutěže o ceny
16:00 – 17:00    vyzvednutí dítěte

Závěrečný program:

Poslední den campu, tedy v pátek odpoledne, bude připraven krátký závěrečný program určený pro rodiče, kde vám děti předvedou, co se za ten týden naučili. Odměnou každému z nich pak budou dárečky a nádherný oficiální certifikát v podobě diplomu o absolvování campu.

Kavárna:

Pro rodiče a doprovod dětí je denně k dispozici naše kavárna, která je součástí studia. Ráno, při přivezení vašeho dítěte, si u nás můžete dát výbornou kávu nebo celé snídaňové menu případně si vše vzít s sebou na cestu nebo do práce. Kavárna bude pochopitelně otevřená i odpoledne v čase převzetí dětí.

Cena a slevové nabídky (i na další akce našeho studia)

4.390 Kč za 1 dítě a 1 týden

 • 10% na novou permanentku pro libovolné lekce v novém semestru. Sleva platí za úplně každé dítě, které se zúčastní letního campu. Permanentku se slevou je možno zakoupit pouze na recepci studia a to nejpozději do 20.8.2021
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení dalšího sourozence
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení vašeho dítěte na více než 1 týden

 

Přihlášky a platba

Přihlášku vyplníte pohodlně, jednoduše a velmi rychle ZDE. Po odeslání přihlášky vám na uvedený email přijde potvrzení přihlášky. Ta se stane platnou ihned po uhrazení částky za camp. Úhrada je však nutná nejpozději do 48 hodin po odeslání přihlášky. Poté přihláška zanikne z důvodu neuhrazení ceny Campu.

 • Číslo účtu: 115-2688250217/0100
 • Variabilní symbol: datum narození dítěte (nutno uvést ve tvaru DDMMRRRR)
 • Text pro příjemce: jméno dítěte

Storno podmínky:

V případě stornování vaší přihlášky z jakéhokoli důvodu (nemoc, nevhodný termín apod.) jsou podmínky pro vrácení uhrazené částky stanoveny takto:

 • více než 14 dní před zahájením campu vám vrátíme 85% z uhrazené částky
 • 13 – 8 dní před zahájením campu vám vrátíme 60% z uhrazené částky
 • 7 – 4 dny před zahájením campu vám vrátíme 30% z uhrazené částky
 • 3 dny a méně před zahájením campu činí storno poplatek 100% z uhrazené částky

Všeobecné informace

Pro účast na Moving Campu musí být vaše dítě bez jakýchkoli infekčních či zdravotních obtíží.

První den (v pondělí) před předáním dítěte pracovníkům provozovatele je nutné vyplnit čestné prohlášení o odpovědné osobě pro vyzvedávání dítěte. Denně pak zákonný zástupce podepíše předání dítěte včetně potvrzení o jeho bezinfekčnosti. Prosíme o dodržování předepsaných časů přivezení a vyzvednutí dítěte.

V přihlášce je nutno uvést, pokud vaše dítě trpí nějakou alergií, je vegetarián nebo má bezlepkovou dietu či jiná omezení.

Po celou dobu pobytu se osobně přítomna osoba s absolvovaným a certifikovaným zdravotním kurzem první pomoci.  

Je nutno dodržovat Návštěvní a Provozní řád Studia.

Vedení Campu si vyhrazuje bez nároku na vrácení uhrazené ceny vyloučit z účasti na Campu děti které:

 • i přes opakované upozornění budou porušovat pravidla uvedená v této Informaci v Návštěvním a Provozním řádu studia či pokyny pracovníků Studia a lektorů v takovém rozsahu, že znemožní řádný průběh Campu z hlediska ostatních účastníků
 • budou vykazovat příznaky nachlazení či jakéhokoli infekčního onemocnění

Žádné storno náhrady se na takto zrušenou účast nevztahují. Je však možno nahradit dítě náhradním účastníkem Campu. V případě onemocnění dítěte v průběhu Campu je nutno si jej co nejrychleji osobně vyzvednout.

Rodiče berou na vědomí, že s ohledem na nepředvídatelný vývoj pandemie způsobené coronavirem COVID 19 je pořadatel Campu oprávněn upravit podmínky účasti a fungování Campu dle příslušných legislativních opatření či nařízení orgánů veřejné správy, a to včetně množství jeho účastníků či osob lektorů. V případě, že nebude možné z výše popsaných důvodů umožnit účast všem přihlášeným, bude počet účastníků omezen s přihlédnutím k datu úhrady ceny Campu. Ostatní přihlášení budou o této skutečnosti neprodleně informováni na uvedené emailové adresy a bude jim vrácena plná cena Campu. Plná cena již uhrazené částky Campu vám bude vrácena i v případě zrušení a neuskutečnění Campu z důvodu vládních nařízení a zákazu provozu studia.

Přihláška na Moving Camp

Přihláška na Moving Camp

V termínu:

Já rodič (zákonný zástupce dítěte):

Dítě (účastník Campu):


tímto závazně přihlašuje své dítě k účasti na dětském tanečním táboře (Campu) v tanečním studiu Moving World provozovaném Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433, (dále jen Studio).

Bližší popis Campu včetně pravidel jeho fungování je uveden na stránkách Studia v sekci Moving Camp. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly uvedenými v Návštěvním a Provozním řádu Studia, které jsou uvedeny na stránkách Studia a beru na vědomí, že dodržování všech výše uvedených pravidel a pokynů pracovníků Studia či lektorů je nezbytnou podmínkou pro účast mého dítěte na Campu.