Dětský taneční a kreativní tábor v centru Prahy - 3. ročník

Moving Camp 2022 3. ročník

dětský taneční a kreativní tábor v centru Prahy

 • Tanec a pohyb
 • Kreativní dílny
 • Pohádky / Soutěže / Hry
 • Spousta nových kamarádů
 • Zkušení a přátelští lektoři
 • Závěrečné představení pro rodiče a přátele
 • Rodinný přístup
 • Celodenní strava a pitný režim
 • Přítomnost zdravotního dozoru

 Pro děti ve věku od 5 do 12 let jsme opět připravili pohybové, kreativní, vzdělávací a zábavné týdny plné zajímavých aktivit pod názvem MOVING CAMP (dále jen Camp).

Jedná se o týdenní kurzy ve formě táborů. Tábor se koná vždy od pondělí do pátku. Pro děti je denně přichystaný bohatý program ve formě tanečních a pohybových lekcí, sportovních soutěží, kreativních dílniček (malování, navlékání korálků ...), celý den je zajištěn pitný režim, 2 svačiny a oběd. Závěrečná show pro rodiče a kamarády bývá vždy nádherným zakončením celého týdne. Vše probíhá v našem unikátním tanečním studiu MOVING WORLD v samotném centru Prahy, na adrese Jungmannova 26/15, Praha 1, provozovaném Ing. Kateřinou Hajičovou, s místem podnikání Hvozdnická 1049/6, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 639 32 181, DIČ: CZ7362260433 (pořadatel Campu)

Termíny

Na vaše děti se těší naši zkušení a profesionální lektoři, kteří se po celý týden o vaše děti dokonale postarají.

Martina Drašarová – profesionální tanečnice s dvacetiletou lektorskou praxí. V minulosti se věnovala hlavně street dance a jazz dance. V posledních letech se však zaměřuje převážně na latino taneční styly - reggaeton, salsa aj.

Veronika Hanušová – energická lektorka, která se dlouhodobě věnuje komplexní výuce dětí, způsobu jak vyjádřit v tanci sám sebe a nebát se.

Klára Kočárková – zkušená lektorka, děti provází pohybem tak, aby pro ně i nadále zůstal přirozenou součástí života. Během společného času mají děti prostor hravým způsobem vnímat jeho možnosti a získat tak nové pohybové zkušenosti.

Michal Máša – profesionální lektor, tanečník a choreograf soutěžních formací dětí a juniorů. Při výuce klade důraz na muzikalitu, tělesnou koordinaci a prostorovou orientaci.
(změna lektora vyhrazena)

Program:

08:00 – 09:00    nástup dětí (doporučujeme, aby vaše ratolest byla již po snídani.  Malé tanečníky si převezmeme, postaráme se o jejich převlečení do sportovního oblečení a následné umístění všech věcí do uzamykatelných šatních skříněk.)
09:00 – 10:15    1. taneční a pohybové lekce 
10:15 – 10:45    dopolední svačina
10:45 – 12:00    kreativní dílničky, hry a soutěže o ceny
12:00 – 12:30    oběd
12:30 – 13:30    odpolední odpočinek s pohádkami nebo filmy
13:30 – 14:30    2. taneční a pohybové lekce 
14:30 – 15:00    odpolední svačina
15:00 – 16:00    kreativní dílničky, hry a soutěže o ceny
16:00 – 16:30    vyzvednutí dítěte

Závěrečný program:

Poslední den campu, tedy v pátek odpoledne od 14:00 hodin, bude připraven krátký závěrečný program určený pro rodiče, kde vám děti předvedou, co se za ten týden naučili. Odměnou každému z nich pak budou dárečky a nádherný oficiální certifikát v podobě diplomu o absolvování campu.

Kavárna:

Pro rodiče a doprovod dětí je denně k dispozici naše kavárna, která je součástí studia. Ráno, při přivezení vašeho dítěte, si u nás můžete dát výbornou kávu nebo celé snídaňové menu případně si vše vzít s sebou na cestu nebo do práce. Kavárna bude pochopitelně otevřená i odpoledne v čase převzetí dětí.

Cena a slevové nabídky (i na další akce našeho studia)

4.690 Kč za 1 dítě a 1 týden

 • 10% na novou permanentku pro libovolné lekce v novém semestru. Sleva platí za úplně každé dítě, které se zúčastní letního campu. Permanentku se slevou je možno zakoupit pouze na recepci studia a to nejpozději do 24.8.2022
 • 10% pro jakýkoli dětský kurz v novém semestru od září 2022 do ledna 2023 (sleva platí pro úplně každé dítě, které se zúčastní letního campu a vy jeho kurz uhradíte nejpozději do 24.8.2022). Kurz se slevou je možno zakoupit pouze na recepci studia.
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení dalšího sourozence
 • 10% z ceny campu v případě přihlášení vašeho dítěte na více než 1 týden

 

Přihlášky a platba

Přihlášku vyplníte pohodlně, jednoduše a velmi rychle ZDE. Po odeslání přihlášky vám na uvedený email přijde potvrzení přihlášky. Ta se stane platnou ihned po uhrazení částky za camp. Úhrada je však nutná nejpozději do 48 hodin po odeslání přihlášky. Poté přihláška zanikne z důvodu neuhrazení ceny Campu.

 • Číslo účtu: 115-2688250217/0100
 • Variabilní symbol: datum narození dítěte (nutno uvést ve tvaru DDMMRRRR)
 • Text pro příjemce: jméno dítěte

Storno podmínky:

V případě stornování vaší přihlášky z jakéhokoli důvodu (nemoc, nevhodný termín apod.) jsou podmínky pro vrácení uhrazené částky stanoveny takto:

 • více než 14 dní před zahájením campu vám vrátíme 85% z uhrazené částky
 • 13 – 8 dní před zahájením campu vám vrátíme 60% z uhrazené částky
 • 7 – 4 dny před zahájením campu vám vrátíme 30% z uhrazené částky
 • 3 dny a méně před zahájením campu činí storno poplatek 100% z uhrazené částky

Všeobecné informace

Pro účast na Moving Campu musí být vaše dítě bez jakýchkoli infekčních či zdravotních obtíží.

První den (v pondělí) před předáním dítěte pracovníkům provozovatele je nutné vyplnit čestné prohlášení o odpovědné osobě pro vyzvedávání dítěte. Denně pak zákonný zástupce podepíše předání dítěte včetně potvrzení o jeho bezinfekčnosti. Prosíme o dodržování předepsaných časů přivezení a vyzvednutí dítěte.

V přihlášce je nutno uvést, pokud vaše dítě trpí nějakou alergií, je vegetarián nebo má bezlepkovou dietu či jiná omezení.

Po celou dobu pobytu se osobně přítomna osoba s absolvovaným a certifikovaným zdravotním kurzem první pomoci.  

Je nutno dodržovat Návštěvní a Provozní řád Studia.

Vedení Campu si vyhrazuje bez nároku na vrácení uhrazené ceny vyloučit z účasti na Campu děti které:

 • i přes opakované upozornění budou porušovat pravidla uvedená v této Informaci v Návštěvním a Provozním řádu studia či pokyny pracovníků Studia a lektorů v takovém rozsahu, že znemožní řádný průběh Campu z hlediska ostatních účastníků
 • budou vykazovat příznaky nachlazení či jakéhokoli infekčního onemocnění

Žádné storno náhrady se na takto zrušenou účast nevztahují. Je však možno nahradit dítě náhradním účastníkem Campu. V případě onemocnění dítěte v průběhu Campu je nutno si jej co nejrychleji osobně vyzvednout.