Balet děti | Styly | Moving World

Balet děti

Kurzy baletu pro děti jsou určené pro danou věkovou skupinu. Děti se učí správnému držení těla, koordinaci pohybu, vnímání hudebního rytmu a orientaci v prostoru, zlepšují svou fyzickou kondici a flexibilitu pohybového aparátu. Hodina začíná protažením a posílením důležitých svalových skupin těla, vyučují se základní principy baletní techniky u tyče i v prostoru a věnuje se čas také improvizaci, díky které rozvíjí děti svou fantazii. Celkové pojetí výuky je vedeno v radostné a motivační atmosféře.