Jazz dance | Styly | Moving World

Jazz dance

příbuzný styl modern Jazz navíc kombinuje Jazz s uvolněnějšími technikami Contemporary Dance, Balet

Důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie. Důležitou součástí je kvalitní warm – up, zahřátí těla a nesmí chybět cool down. Kroky a technika jazzu se učí v krátkých dynamických variacích spolu v koordinačních cvičeních, které se s možností dají zjednodušit nebo naopak ztížit. Kroky se pak řadí do krokových vazeb v prostoru a později kombinují i se skoky. Finální část hodiny pak kombinuje všechny procvičované prvky do krátké choreografie.